06 - 55778580       karin@sungtao.nl


Docentenmodule


Na de afronding van de Basismodule met uitreiking van het bijbehorende certificaat, start de docentenmodule. Deze module is gericht op o.a. Chi Kung, de energetische Vijf Elementen Meridianen leer, uitgebreide bewegingstherapie vanuit de T.C.G., gericht op specifieke klachten. Hoe en waarom van de aan te passen bewegingen en er is ook aandacht voor o.a zelf- massage therapie.

Een docent heeft ook vaardigheden nodig die te maken hebben met communicatie, lesgeven etc. Didactiek en oefenen van vaardigheden in de praktijk, in het werkveld  vormen dan ook delen van het programma; reflectie op je eigen ontwikkeling is daarbij een voorwaarde om te komen tot aanpassingen in  je persoonlijke ontwerp en uitvoering van je TCT-activiteiten, zodat deelnemers zoveel mogelijk baat hebben tijdens het bewegen.