06 - 55778580       karin@sungtao.nl

Cipion getoetst / erkend en ingeschreven bij CRKBO                                                                               De Basismodule – iets voor jou?

Interesse in Tai Chi Tao – Chi Kung? Zin in beweging? Met aandacht voor lichaam en geest? Hoe de energie in je werkt? Wat zijn die basisprincipes? De werking van de 5 elementen!

Binnenkort  (nu 1 juli 2019) meer info over de start van de basismodule en een introductie.


De Docentenmodule – iets voor jou?

Geoefend? Interesse om docent te worden in Tai Chi Tao – Chi Kung? – De docentenmodule biedt achtergrond, meer bewegingsvormen, oefening in lesgeven in de praktijk.Tai Chi Tao – Chi Kung

Tai Chi Tao – Chi Kung zoals deze beoefend wordt binnen Sung Tao, is gebaseerd op de 5 natuurelementen uit de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) . Op haar beurt is de TCG gebaseerd op de Chinese natuurfilosofie, vanuit het niets, Wu Wei, ontstaan yin en yang waar de vijf elementen (water, hout, vuur, aarde en metaal) vervolgens uit voortkomen. Alles is een cyclus, en voortdurend in beweging. Meegaan in de beweging, in de stroom van het leven en aanpassen, aan de veranderingen in de natuur. Niet passief maar juist actief, alert, gericht op de voortdurende beweging om zo in te kunnen spelen op verandering.

De Traditionele Chinese Geneeskunde gaat uit van het holistisch mensbeeld, niets staat op zich zelf, alles houdt verband met elkaar, het yin en yang principe en de werking van de 5 elementen zien we in alles terug. Uitgaande van het welzijn van de gehele mens, werkt zij preventief aan de gezondheid van lichaam en geest.

Kennismaken met de uitgangspunten van de Traditionele Chinese Geneeskunde betekent anders leren kijken naar het leven, naar de mens waar lichaam en geest één zijn. Niet denken en handelen vanuit tegenstellingen en oordelen, maar vanuit mogelijkheden. Niet het bestrijden van symptomen, maar ontdekken hoe het Chi, de levensenergie, in jezelf in beweging komt waardoor er balans ontstaat in

lichaam en geest. Een andere manier van kijken vraagt inzicht, vraagt tijd, vraagt ervaring, vraagt doorvoelen en beleving.

Tai Chi Tao – Chi Kung is een uitingsvorm van de Traditionele Chinese Geneeskunde. De bewegingen van Tai Chi Tao – Chi Kung werken in op het lichaam en brengen de geest tot rust. De beweging zorgt dat de energie door de meridianen gaat stromen en helpt om blokkades te verminderen en op te heffen. De ademhaling is de motor van het Chi en speelt een belangrijke rol bij de doorstroming van de energie door het lichaam.


De Basismodule

Tai Chi Tao – Chi Kung - Ontspannen bewegen - mindful bewegen

In de basismodule wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten van de TCG en aan de bewegingen vanuit de 5 elementen: water, hout, vuur, aarde en metaal.

Samen ga je ontdekken wat de basis is van Tai Chi Tao – Chi Kung door inzicht te krijgen in houding, ontspanning, ademhaling, het yin en yang principe, het Chi, energetisch voelen en de bewegingen vanuit de 5 elementen.

Je persoonlijke ontwikkeling staat centraal, je Tao. Tao betekent pad, je eigen pad dat je gaat bewandelen. Het is een proces en het gaat om het proces, niet het bereiken van een doel maar het pad naar het doel is van belang.

Tai Chi Tao – Chi Kung richt zich specifiek op de beweging vanuit de 5 elementen waardoor je de bewegingen bewust in het eigen lichaam gaat ervaren. Je leert de aandacht meer te verinnerlijken, de invloed van de beweging waar te nemen en te voelen ter verdieping van je lichaamsbewustzijn.

Bewegen, oefenen, ervaren, voelen, praktisch bezig zijn met Tai Chi Tao – Chi Kung en de 5 elementen is waar de basismodule voor staat.

Dit alles geeft je de ruimte om te ontdekken wat Tai Chi Tao -Chi Kung voor je kan betekenen en de kans om dit aansluitend uit te bouwen met meer achtergronden en verdieping in onze aansluitende docentenmodule.


De docentenmodule

Een vervolg op de basismodule, waarin verdieping wordt aangeboden in theoretische achtergrond en een uitbreiding gegeven wordt in 5-elementen-oefeningen, chi-kungs, vormen en loopoefeningen.

Deze opleiding kwalificeert tot het beroep van docent Tai Chi Tao - Chi Kung volgens de 5 elementen. Na het behalen van het certificaat ontvang je de kwalificatie om les te geven.

Kennis en inzicht in de Traditionele Chinese Geneeswijze en in de Tai Chi Tao – Chi Kung wordt vergroot en relaties tussen theorie en ervaren/beleven in het lichaam worden verhelderd.

Aan de orde komen o.a. geschiedenis TCG, elementaire begrippen, de meridianenleer, vijf elementenleer, orgaanklok etc.;

Bewegen: 5 elementen essentie in bewegen, elementen oefeningen, chi kungs, diverse (meditatieve) lopen, ontspanningsoefeningen, zelfmassage, meridiaanstrekkingen, mudra’s etc. en met veel aandacht voor de energetische werking bij het bewegen.

Daarnaast aandacht voor didactiek van het lesgeven, de organisatie, de rollen van een docent: o.a. uitvoerder, ontwerper. Je doet ervaring op in de praktijk waarin je kennismaakt met het werkveld en waarin je stapsgewijs ervaringen in groepen en in het lesgeven opdoet.

Toetsing vindt plaats op basis van wat er elke lesdag aangeboden wordt; toetsing is gefundeerd op je eigen ontwikkeling. Je ervaart wat je wel en niet beheerst en ontvangt daar gericht feedback op.

Onze docenten kunnen je zowel in theorie als in beweging op maat begeleiden. Je gaat gaandeweg beter op je persoonlijke ontwikkeling reflecteren en formuleert je eigen leerpunten.Praktische informatie


Doelgroep

Basismodule

De doelgroep bestaat uit personen die geïnteresseerd zijn in Tai Chi Tao – Chi Kung en uit personen die al dan niet ervaring hebben met Tai Chi en een verdiepte kennismaking willen met de 5 elementen uit de TCG.


Docentenmodule

Doelgroep bestaat uit personen die ervaring in TCT hebben, de basismodule hebben gevolgd en gemotiveerd zijn om hun ervaring en kennis te delen.

Je hebt affectie met Tai Chi Tao – Chi Kung en wil de kwalificatie behalen om les te kunnen geven.

Je hebt affectie met Tai Chi Tao – Chi Kung en wil de module volgen voor je persoonlijke ontwikkeling. Je maakt dan geen eindopdracht en ontvangt een bewijs van deelname..


Studiebelasting

Basismodule

Uren per week op basis van de totale sbu 7 EC’s (ca. 200 uren) komt uit op ongeveer 10 uren per week.


Docentenmodule

SBU = 1120; verdeeld over periode van anderhalf jaar, netto studieweken 40+20= 60 weken.

1120 : 60 = 18, 6 uren per week.Lesdagen:

Voor beide modules

De lesdagen zijn op zaterdagen van 10.00 – 16.30 uur.

Hoofdactiviteit zal zijn het bewegen. In de basismodule gaat het om het leren bewegen vanuit de 5 elementen en de principes van Tai Chi Tao – Chi Kung. In de docentenmodule gaat het om verdieping hiervan, om de achtergronden vanuit de TCG en het (in)oefenen van lesvaardigheden.

Docentenmodule

Start 22 september 2018. Tussen sept 2018 – december 2019 worden 18 lesdagen verzorgd op de eigen locatie.Doelen en inhoud van programma:

Bij interesse is de studiegids aan te vragen bij karin@sungtao.nl


Kosten

Basismodule € 595,--

Docentenmodule € 1795,--


De docentenmodule is gestart.Lesplaats

Roosendaal

Raadhuisstraat 36b,

4701 PS Roosendaal.

Tai chi Tao- Chi Kung -zaal Sung Tao


Klachtenregeling

In klachtenregeling staat de gehele procedure weergegeven; klik op bovenstaande link


Meer info

Karin Lindhout 06 55 77 85 80

karin@sungtao.nl