06 - 55778580       karin@sungtao.nl


Zorgverzekeraar CZ zet cliënten en hun behandelaars in de kou

De CZ groep, waaronder de verzekeraars CZ, Nationale Nederlanden en Ohra vallen, heeft besloten om voor 2019 de vergoedingen voor de complementaire en alternatieve geneeswijzen drastisch te veranderen.
Vanaf 2019 betekent dit helaas dat de therapievorm Natuurgeneeskundige behandelingen TCG, niet meer zal worden vergoed.
Dit betekent dat Sung Taio geen “declarabele facturen” meer kan uitschrijven voor iedereen die verzekerd is binnen de CZ groep. (CZ, OHRA en Nationale Nederlanden).
Deze aanpassing in het beleid van de CZ groep overvalt iedereen binnen de sector.

De RBCZ en alle beroepsverenigingen waaronder ook de FAGT doen hun uiterste best om met CZ groep om de tafel te gaan in de hoop dat ze hun beleid om ons niet meer te vergoeden terug gedraaid wordt.

Alle andere verzekeraars die in de zorglijst van de FAGT staan, erkennen en vergoeden de natuurgeneeskundige behandeling TCG nog wel.

De FAGT werkt momenteel heel hard om een complete lijst van verzekeringen met hun vergoedingen samen te stellen. Zodra deze lijst bekend is, zal deze direct ter inzage worden neergelegd. Dan komt hier de link.

We willen jullie vragen de petitie te ondertekenen om ook hiermee een duidelijk signaal af te geven. Deze petitie wordt inmiddels breed ondertekend, dus dit kan absoluut een verschil maken.

We willen iedereen die nu bij CZ groep is verzekerd, adviseren om over te stappen naar een verzekeraar die natuurgeneeskundige behandelingen in 2019 wel vergoedt.CZ heeft de vergoedingen van hun alternatieve-geneeswijzen behoorlijk ingeperkt. Hoewel ze de VBAG blijven vergoeden als beroepsvereniging, sluiten zij wel enkele disciplines uit. Zie hun beleidsvisie.

Inmiddels hebben RBCZ en KAB een persbericht verstuurd naar de media waarin zij hun afkeuring uitspreken over de handelwijze van CZ die riekt naar willekeur. Ook spreken ze hun zorg uit, niet alleen wat therapeuten betreft, maar vooral voor cliënten die worden gedupeerd. Lees hier het persbericht. Daarnaast hebben zij een brief naar de Raad van Bestuur van CZ gestuurd.


Je kunt de petitie te ondertekenen om ook hiermee weer een duidelijk signaal af te geven. Deze petitie wordt inmiddels breed ondertekend, dus dit kan absoluut een verschil maken.Zorgverzekering

Vergoedingsopties volgens de FAGT.

Van de FAGT site:

“De FAGT heeft met de meeste belangrijke zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten, die inhouden, dat de door de FAGT leden gegeven behandelingen door de zorgverzekeraars volgens hun regels worden vergoed.

Vergoeding houdt als regel in, dat de cliënt via het juiste extra pakket verzekerd moet zijn, waarin vergoeding voor alternatieve zorg door niet-artsen is geregeld. Is dat het geval, dan wordt de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed."

Uiteraard is de hoogte van vergoeding afhankelijk van de polis die de cliënt afgesloten heeft.

Klik om naar de site van de FAGT te gaan voor de laatste informatie over vergoedingsopties: vergoedingen kalenderjaar 2019.  Er ligt ook een kopie van de lijst ter inzage op de praktijk. Sung Tao is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie.


Antwoorden op veel gestelde vragen:

- Geneeskundige (alternatieve) behandelingen vallen onder de aanvullende verzekering.

- Aanvullende verzekeringen vallen niet onder de eigen bijdrage.

- U heeft geen doktersverklaring nodig.

- Fysiotherapie- mensendieck enz. vallen onder een andere discipline dan natuur geneeskundige behandeling.

Mocht U hieromtrent nog andere vragen hebben kunnen wij dat samen even doornemen.