06 - 55778580       karin@sungtao.nl


Zorgverzekering

Vergoedingsopties volgens de FAGT.

Van de FAGT site:

 “De FAGT heeft met de meeste belangrijke zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten, die inhouden, dat de door de FAGT leden gegeven behandelingen door de zorgverzekeraars volgens hun regels worden vergoed.

Vergoeding houdt als regel in, dat de cliënt via het juiste extra pakket verzekerd moet zijn, waarin vergoeding voor alternatieve zorg door niet-artsen is geregeld. Is dat het geval, dan wordt de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed."

Uiteraard is de hoogte van vergoeding afhankelijk van de polis die de cliënt afgesloten heeft.

Klik hier om naar de site van de FAGT te gaan voor de laatste informatie over vergoedingsopties. Er ligt ook een kopie van de lijst ter inzage op de praktijk.

Sung Tao is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie.

Antwoorden op veel gestelde vragen:

- Geneeskundige (alternatieve) behandelingen vallen onder de aanvullende verzekering.

- Aanvullende verzekeringen vallen niet onder de eigen bijdrage.

- U heeft geen doktersverklaring nodig.

- Fysiotherapie- mensendieck enz. vallen onder een andere discipline dan natuur geneeskundige behandeling.

Mocht U hieromtrent nog andere vragen hebben kunnen wij dat samen even doornemen.