06 - 55778580       karin@sungtao.nl


Behandeling in de Natuurgeneeskundige Praktijk

Onze visie

Natuurgeneeskundige therapie is een universele, oeroude manier van omgaan met gezondheid. Het is een therapie die zich richt op de gehele mens en niet alleen op de zieke delen of de ziekteverwekkers. Het zelfgenezend vermogen van de mens (elke genezing is een vorm van zelfgenezing) staat centraal.

De Traditionele Chinese Geneeswijze denkt energetisch. Wij en alles om ons heen bestaat uit universele energie. In ons lichaam loopt die energie door banen, meridianen genoemd . Verstoringen in deze banen kunnen problemen veroorzaken.
De therapeut werkt vanuit een holistische visie: de fysieke, geestelijke en emotionele conditie van de cliënt worden tegelijkertijd behandeld.

Daarbij gaat het niet om het wegnemen van de klacht, maar om het zoeken naar en het behandelen van storingen en blokkades in het energiesysteem van de cliënt. Samen brengen we lichaam en geest weer in evenwicht. Dit is vaak het begin van een herstel, een duidelijke verbetering van kwaliteit van leven.

De Natuurgeneeskundige Behandeling houdt in:

* Een eerste consult, uitgaande van een uitgebreid intake formulier;

* Een observatieperiode met diverse testen;

* Het opstellen van een Anamnese, Diagnose Behandelplan (A.D.B.);

* Het maken van een persoonlijk dossier volgens de hiervoor geldende richtlijnen;

* Het uitvoeren van de benodigde behandelingen.

* Intake in twee fasen en Anamnese Diagnose.

Eerste fase
Het eerste individuele consult bestaat altijd uit een oriënterend intake gesprek. In dit gesprek leert de cliënt SUNG TAO kennen, er kan iets over de therapie verteld worden en eventuele vragen kunnen beantwoord worden.
De cliënt legitimeert zichzelf en bij het intakeformulier worden de relevante gegevens genoteerd.

Samen wordt er een inventarisatie van de vragen of problemen gemaakt en gekeken of deze therapie een voor de cliënt geschikte vorm is om verder te komen. Daarna volgt er een periode van observatie, zowel in gesprekken als door beweging.

Tweede fase
De therapie start altijd met een zeer uitgebreid onderzoek van fysieke, geestelijke en emotionele klachten, waarop wij onze Anamnese, Diagnose en Behandelingplan (ADB) baseren.

Deze anamnese duurt ruim 2 uur en bestaat uit een vraaggesprek zowel op fysiek, geestelijk en emotioneel niveau en eventueel bepaalde testen.

Al deze gegevens worden door de therapeut geïnventariseerd, waarna de cliënt de diagnose krijgt. De diagnose brengt disbalansen op fysiek, geestelijk en emotioneel gebied aan het licht .

In het Behandelplan, dat gezamenlijk wordt opgesteld, wordt gestreefd naar bewustwording van de cliënt om zo een gedragsverandering te bereiken, het evenwicht te herstellen en de oorzaak aan te pakken.

Iedere behandeling is individueel met een persoonlijk behandelingadvies en kan de volgende elementen bevatten:

* Een Houding analyse / diagnose – met correctie en behandelingsadvies;

* Gezicht Diagnose / T.C.G. Traditionele Chinese Geneeskunde;

* Een Ontspanningstherapie Diagnose/ een belangrijk aspect zijn de Ademhalingstechnieken;

* Coördinatie / Concentratie Test – Diagnose.

*Evenwicht en Balans test / Diagnose;

*Adviezen ten aanzien van uw leefstijl vanuit het perspectief van de T.C.G.

               * Dit vanuit Geest en Lichaam, het integreren in uw dagelijkse bezigheden, zowel privé als in uw eventuele werkomgeving;


* Voedingsadviezen, vanuit de T.C.G.;

* Massage Behandeling / technieken aanleren om zelf toe te kunnen passen;

* Bewegingsadviezen : gebaseerd op de T.C.G. Meridianenleer.

* Bewegingen vanuit de oude Therapeutische bewegingsvorm de Dao Yin / Chi Kung


Behandelvormen

In de individuele begeleiding wordt er gericht op de specifieke vraag en situatie ingegaan. De cliënt krijgt de volledige aandacht en kan zelf het tempo bepalen, waarmee hij of zij vooruit gaat.
De therapeut helpt de cliënt daarbij een eind op weg door middel van een zelfhulpprogramma en een Chi –oefenprogramma. Met behulp van bovengenoemde hulpmiddelen wordt het natuurlijke genezingsproces op gang gebracht.
De cliënt vervult de hoofdrol in dat proces. Hij of zij helpt actief mee door het zelfhulpprogramma uit te voeren om zo een verbetering van de kwaliteit van leven te krijgen. Hij of zij is dan weer in staat om te gaan met alle veranderingen in het leven en steeds weer een nieuw evenwicht te vinden.

Gezondheid is meer dan alleen afwezigheid van ziekte of ongemak.
Gezondheid is vooral het vloeiend kunnen meebewegen met alles wat zich in het leven aandient, de goede en minder goede periodes in het leven.

Wij geven u de benodigde informatie om een vergoedingsaanvraag bij uw verzekeraar in te dienen. Informeer vervolgens bij uw verzekeraar naar de mogelijkheden voor vergoeding van natuurgeneeskundige behandelingen. U kunt op website van de FAGT de laatste stand van zaken zien. De natuurgeneeskundige behandelingen kunnen (geheel of ten dele) in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekering via uw aanvullende verzekering. De tarieven zijn op aanvraag beschikbaar, uiteraard afhankelijk van de duur van de behandeling.


Tarief

Natuurgeneeskundige behandelingen volgens de vijf elementen TCG

Natuurgeneeskundig Consult                                                   € 39,-

Gemiddeld duurt een consult tussen de 45 en 60 minuten

Vergoeding via de zorgverzekering is vanuit de meeste aanvullende verzekeringen mogelijk. De mogelijkheid wordt geboden door ons lidmaatschap bij de beroepsvereniging de FAGT. 
Op de website van de FAGT (www.fagt.nl)  kunt u de laatste informatie over vergoedingsopties nalezen. Er ligt ook een kopie van de lijst ter inzage op de praktijk.