06 - 55778580       karin@sungtao.nl


Behandeling in de Natuurgeneeskundige Praktijk

De therapeut werkt vanuit een holistische visie: dat betekent dat geest en lichaam van de mens niet onafhankelijk van elkaar gezien kunnen worden.

Daarbij gaat het niet om het wegnemen van de klacht, maar om het zoeken naar en het behandelen van storingen en blokkades in het energiesysteem van de cliënt. Samen brengen we lichaam en geest weer in evenwicht. Dit is vaak het begin van herstel en verbetering van kwaliteit van leven.

Wat houdt de Natuurgeneeskundige Behandeling in?

* Het eerste consult bestaat uit een uitgebreid intake-gesprek; dit is een oriënterend gesprek.
De cliënt legitimeert zichzelf en bij het intakeformulier worden de relevante gegevens genoteerd.

* Het opstellen van een Anamnese - Diagnose - Behandelplan (A.D.B.)
Samen wordt er een inventarisatie van de vragen of problemen gemaakt en wordt gekeken welke vormen in de therapie ingezet gaan worden.

* Het Behandelplan bestaat uit individuele persoonlijke behandeladviezen die met de cliënt worden besproken en na overleg uitgevoerd.

Elementen die in de therapie aan de orde kunnen komen zijn:
* Een houdingsanalyse met correctie en advies;
* Gezichtsdiagnose / T.C.G. Traditionele Chinese Geneeskunde;
* Een Ontspanningstherapie / ademhalingstechnieken vormen een belangrijk aspect daarin;
* Diverse oefeningen ter bevordering van coördinatie, concentratie, evenwicht en balans;
* Massages vanuit de 5 elementen / zelfmassages;
* Leefstijladviezen vanuit het perspectief van de T.C.G.;
* Voedingsadviezen vanuit de T.C.G.;
* Bewegingsadviezen, gebaseerd op de meridianenleer en vanuit oude Therapeutische bewegingsvormen, Dao Yin / Chi Kung.

Deze adviezen krijgen verder vorm in een individueel chi-kung-oefenprogramma.

De natuurgeneeskundige behandeling biedt door middel van de gesprekken, de behandelvormen en het oefenprogramma de mogelijkheid om de gewenste verbetering te bereiken. Gezondheid is meer dan alleen afwezigheid van ziekte of ongemak. Gezondheid is vooral het vloeiend meebewegen met wat zich in het leven aandient, de goede en minder goede periodes in het leven.

U ontvangt de benodigde informatie om een vergoedingsaanvraag bij uw verzekeraar in te dienen. Informeer vervolgens bij uw verzekeraar naar de mogelijkheden voor vergoeding van natuurgeneeskundige behandelingen. U kunt op website van de FAGT de laatste stand van zaken zien. De natuurgeneeskundige behandelingen kunnen (geheel of ten dele) in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekering via uw aanvullende verzekering.


Tarief

Natuurgeneeskundige behandelingen volgens de vijf elementen TCG

Natuurgeneeskundig Consult                                                   € 39,-
Gemiddeld duurt een consult tussen de 45 en 60 minuten

Consulten worden door de meeste verzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Hier vind je onze huisregels betreffende de behandelingen in de coronaperiode.

Vanwege corona is de praktijk regelmatig gesloten geweest.