06 - 55778580       karin@sungtao.nl


Bijscholingen / workshops

Workshops zijn voor deelnemers Sung Tao van de reguliere sessies en voor overige belangstellenden die ervaring hebben met Tai Chi Tao.
In dit programma is het uitgangspunt de aansluiting bij de vaardigheden en de interesses van de deelnemers.
Voor deelnemers ST betekent dat een aanbod van oefeningen en vormen waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

Voor de bijscholingen van docenten/therapeuten betekent dat aansluiten bij eigen vaardigheid en uitbouwen ervan,
praktische suggesties voor eigen praktijk en tips om zelfstandig dit aanbod uit te breiden door zelf-oefening, zelfstudie etc.


De prijs is € 75 indien je als deelnemer / docent / therapeut ingeschreven staat bij Sung Tao.

De prijs is € 85 indien dat niet het geval is.


De dagen zijn volledig verzorgd, inclusief lunch, koffie, thee, etc.;
schriftelijk lesmateriaal wordt aangeboden.

In de beschrijvingen van de workshops / bijscholingen tref je een inschrijfformlier aan.

Het is een Word-document, dat ingevuld kan worden en ingestuurd naar karin@sungtao.nl


Algemene voorwaarden workshops en bijscholingen (incl. reglement) vind je onderaan deze pagina!


Bijscholing docenten / therapeuten

Om je licentie te behouden en als erkend Docent of Therapeut te mogen werken dienen jaarlijks bijscholingen te worden gevolgd. Dat staat zo beschreven in het Reglement van Sung Tao. Zo houden we de kwaliteit hoog en verbreden we onze kennis steeds verder zodat we onze cliënten steeds beter terzijde kunnen staan. Voor het komende jaar staat een aantal bijscholingen gepland. Zie hiervoor onderstaand overzicht. Zie verder de uitgebreide info bijscholingen en workshops en de inschrijfformulieren.